Medio Ambiente
« Atrás

O CONCELLO DE CERVO AMOSARÁ NO PLENO ORDINARIO O SEU APOIO Á FROTA ARTESANAL POSICIONÁNDOSE EN CONTRA DO NOVO REGULAMENTO DE CONTROL DA UE

 A proposta de Alcaldía, presentada a instancias do Patrón Maior da Confraría de Pescadores de San Ciprián, demanda a exclusión da obrigatoriedade da instalación de cámaras ou a xeolocalización para aqueles buques que traballan agrupados  e a pouca distancia da costa, entre outros aspectos

Na sesión tamén se abordará a adhesión a un acordo en apoio a unha xestión do lobo ibérico baseada no respecto ao mundo rural, o consenso social e a coexistencia

A orde do día do pleno ordinario que se celebrará este xoves, 8 de abril, incluirá, entre outros puntos, unha proposta de Alcaldía de apoio á frota artesanal que rexeita varias das particularidades do novo regulamento de control comunitario que obriga a que todos os buques dispoñan de mecanismos de control electrónico da pesca que capturan diariamente e elementos de xeolocalización cando están faenando, entre outros aspectos.

A iniciativa, presentada por mediación do Patrón Maior da Confraría de Pescadores de San Ciprián e que inclúe as reivindicación da Federación Galega de Confrarías, demanda a exclusión no novo Regulamento de Control da Unión Europea dos puntos que inclúe sobre a flota artesanal; concretamente: a obrigatoriedade de instalación de cámaras ou a instalación de cámaras compensadas con mais cota, a xeolocalización obrigatoria para aqueles buques que traballan agrupados e a pouca distancia da costa ou a obrigatoriedade de remitir datos de capturas diarios dende a propia embarcación; tendo que en conta, ademais, que a flota artesanal xa remite diariamente os datos de capturas dende as lonxas situadas a pouca distancia do atraque, ou a través das declaracións de transporte, e as especiais características organizativas do seu sector.

Desde o sector consideran que a adaptación a esta norma é pois completamente inviable; unhas reivindicacións que son apoiadas polo Concello de Cervo, e que serán ratificadas en pleno.

Outros dos puntos que se abordará na sesión será  a adhesión a un acordo en apoio a unha xestión do lobo ibérico baseada no respecto ao mundo rural, o consenso social e a coexistencia que contempla os seguintes puntos:

-      Apoiar a xestión do lobo ibérico no marco legal establecido polos Directiva Hábitats da Unión Europea e o Convenio de  Berna, que recoñecen a diversidade de situacións da especie nas diferentes rexións europeas non como un problema, senón como unha oportunidade para unha xestión adaptada ás singularidades locais e sempre baseada na mellor información dispoñible e na coexistencia entre o lobo e a gandería extensiva.

-      Rexeitar que se reduza o marco competencial e de actuación das  Comunidades Autónomas para xestionar a especie. O actual status legal permite que as Comunidades Autónomas que así o consideren poidan outorgar un máximo nivel de protección que impida calquera control letal, pero tamén facilita que outras poidan xestionalo baixo o actual réxime, que garantindo o seu estado de conservación favorable, habilita os controis de exemplares, mesmo mediante normas cinexéticas como permite os Directiva Hábitats.

-      Respectar  sinceramente a independencia do Comité Científico e daquelas persoas que desde o ámbito da ciencia ou desde o seu mero posicionamento persoal, avogan pola inclusión do Lobo Ibérico na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial ( LESPRE). Coa mesma rotundidade esiximos respecto ao traballo que desde hai anos veñen realizando os técnicos das diferentes Comunidades Autónomas, que á súa formación académica engaden a experiencia na xestión cotiá da especie nun mundo real no que ademais das consideracións ecolóxicas deben terse moi en conta as de tipo social e económico que, nun medio humanizado como é o que habita o lobo, son compoñentes moi relevantes.

-      Lamentar que se confunda a discrepancia co ditame do Comité Científico coa descualificación que xamais estivo na intención dos asinantes. É o propio ditame o que, a falta dunha xustificación legal para incluír o Lobo no  LESPRE, considera que outros criterios de inclusión, como o seu valor científico, ecolóxico, cultural ou pola súa singularidade, rareza ou grao de ameaza, están pouco formalizados e non deixan de ser moi subxectivos o que pode dar lugar a  inconsistencias no  LESPRE. A pesar desa consideración, o mesmo Comité recomenda a inclusión.

-      Negar que a consideración dos indubidables valores culturais, científicos ou ecolóxicos do Lobo sexa incompatible co seu actual status legal da especie. Eses valores e o obxectivo de conservar a especie son a pedra angular dos plans de xestión das Comunidades Autónomas.

-      A actual Estratexia, vixente desde 2005, simboliza un punto de encontro entre as Comunidades Autónomas responsables da conservación e xestión directa da especie e o Ministerio con competencias no medio Ambiente con funcións de coordinación e establecemento de criterios orientadores e normativa básica. Apoiar a súa actualización e lembramos que foi o marco de referencia na xestión da especie e permitiu, entre outros logros, que o lobo incrementase tanto a súa área de distribución como o seu número en gran parte do país.

-      Dar a benvida ao Goberno de España á realidade da xestión do lobo, pero rexeitamos  taxantemente que os seus anuncios de apoiar ao sector gandeiro nas zonas  lobeiras e ás Comunidades Autónomas, que levamos anos cargando en solitario coas derivadas sociais e económicas que implica a xestión do lobo, supoñan aceptar que a especie sexa incluída no  LESPRE. Tales apoios nunca deben facerse á conta de detraer fondos doutras medidas nunha futura PAC, xa de seu moi condicionada nos seus orzamentos, e non precisan que o lobo cambie o seu status legal.

-      Mostrar o noso apoio incondicional á gandería extensiva, fundamental na economía das zonas rurais, e que precisa nas zonas  lobeiras dun modelo de coexistencia baseado nas medidas xa contempladas nos plans de xestión das Comunidades Autónomas, co obxectivo da redución dos danos e a xusta indemnización cando estes prodúzanse.

-      Recoñecer o valor ecolóxico e cultural que ten a gandería extensiva, xogando un papel crave no mantemento da biodiversidade e de determinados hábitats naturais.

-      Facer un chamamento ao Ministerio para volver ao escenario de consenso e diálogo, renunciando a continuar coa tramitación da inclusión do Lobo no  LESPRE. Coñece o Ministerio o rexeitamento frontal das Comunidades que albergan a inmensa maioría dos lobos do noso país e, por tanto, non pode escudarse en ditames non vinculantes, ignorando cal é a orixe deste procedemento, e forzando situacións inéditas en órganos de coordinación entre o Estado e as Comunidades Autónomas onde o diálogo e o consenso foran os acenos de identidade ata a data.

-      Traballar na elaboración dunha nova Estratexia de Conservación e Xestión do Lobo en España, partindo das leccións aprendidas da aplicación da Estratexia de 2005, desde a plena lealdade institucional e coa participación dos representantes dos sectores interesados: administracións, gandeiros, propietarios de terreos, expertos,  conservacionistas e científicos, lonxe de ideas preconcibidas e posicionamentos estritamente ideolóxicos, respectables pero que non poden condicionar a xestión dunha especie que habita medios socialmente complexos e ecosistemas intervidos pola acción do home desde tempos inmemoriais.

 

 

 

 

 

Escudo
© CERVO 2017
Praza do Concello, s/n
27891 Cervo
Tel.: +34 982 557 777 - Fax : +34 982 557 729
CONÉCTATE A CERVO

O Concello de Cervo tamén está contigo nas redes sociais. Sigue toda a súa actualidade a través destas canles e participa!

  • Flickr
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • RSS
  • Google+
  • Picasa