O Concello

Casa del Ayuntamiento

 

 

A Casa do Concello é a casa de todos os ciudadáns. Nela desenvolven o seu traballo os funcionarios municipais e os representantes dos cidadáns elixidos democraticamente nas eleccións locais.

Compételle ao Concello gobernar e administrar o municipio, así como inspeccionar e impulsar os servizos que satisfagan as necesidades dos cervenses. Ademais,, a Casa do Concello dispón de instrumentos propios para a integración dos cidadáns nos asuntos de Cervo.