Recollida de enseres

Dende o Concello realízase a recollida de enseres dous xoves alternos ao mes.

O artigo 5 queda redactado como segue:

"A cota tributaria virá determinada por unhas tarifas segundo a clase de material dos admisibles dos que se solicite a súa recollida."

TARIFA 1

Residuos de bolsa amarela

Papel, vidro, ferralla, pilas

Aceites (domésticos)

Tubos fluorescentes e lámpadas (domésticos)

Plásticos, ata 10 Kg

Disolventes, pinturas e vernices domésticos, ata 5 Kgr. Incluíndo o envase

Téxtiles

1,06 €
TARIFA 2Baterías, por unidade.2,12 €
TARIFA 3

Mobles, colchóns, sofás.

Outros obxectos non especificados noutras categorías.

3,19 €
TARIFA 4

Cascallos de obra doméstica, ata 25 Kgr.

Metais e restos, ata 60 Kgr.

Aceites de establecementos comerciais e industriais, ata 20 Kgr.

Tubos fluorescentes e lámpadas de electricistas ata 10 Kgr.

5,31 €
TARIFA 5

Aerosois, por entrega, ata 5 Kgr.

Disolventes, pinturas e vernices non domésticos, ata 10 Kgr.

Electrodomésticos

10,62 €
TARIFA 6

Silos, invernadoiros

Obxectos voluminosos de máis de 60 Kgr

35,40 €